درس‌های موجود

اینجا فضایی است برای تبادل نظرات و آشنایی کنشگران اجتماعی ایران که برای تغییرات اجتماعی در جای جای ایران فعالیت می کنند. تعامل ما به توان افزایی ما منجر خواهد شد و می توان ظرفیت های جدیدی برای همکاری ایجاد کند. پس همراه شوید و تجربیاتتان را به اشتراک بگذارید